ทรงฉายพระรูปหมู่

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2554-06-03

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของพิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ความสัมพันธ์

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
sRGB
24-bit color
200 x 200 dpi
739 KB
1253 x 934 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Arts_Theatre_12

ความครอบคลุม

ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554

การอ้างอิง

“ทรงฉายพระรูปหมู่,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 21 ตุลาคม 2020, http://princessmcs.org/items/show/713

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.