อักษรศาสตรบรมราชกุมารี

สืบค้นด้วยแบบสอบถามประเภทนี้สืบค้นเฉพาะระเบียนข้อมูลประเภทเหล่านี

รายการ
แฟ้มข้อมูล
คอลเลกชัน

การสืบค้นขั้นสูง (เฉพาะรายการเท่านั้น)

แบบรายงานผลการสอบพระราชวิทยานิพนธ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แบบรายงานผลการสอบพระราชวิทยานิพนธ์

แหล่งที่มา

หนังสือรอยพระบาทยาตรายังจารึก

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2524-03-31

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของหนังสือรอยพระบาทยาตรายังจารึก
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
sRGB
24-bit color
300 x 300 dpi
3.20 MB
1778 x 2601 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Postgrad_Study_05

ความครอบคลุม

2524

การอ้างอิง

“แบบรายงานผลการสอบพระราชวิทยานิพนธ์,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 15 ธันวาคม 2018, http://princessmcs.org/items/show/690

ประเภทผลลัพธ์

ขับเคลื่อนโดย omeka | ตัวอักษร บุญฟอนต์