ทรงร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2520-01

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ อักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่น 41
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ความสัมพันธ์

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
24
600 x 600 dpi
909 KB
2853 x 1934 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_120

ความครอบคลุม

สนามหญ้าข้างหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520

การอ้างอิง

“ทรงร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 29 กันยายน 2020, http://princessmcs.org/items/show/499

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.