ทรงฉายพระรูปร่วมกับนิสิตและคณาจารย์จุฬาฯ

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2516-2520

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ อักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่น 41
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
24
600 x 600 dpi
385 KB
1980 x 2804 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_119

ความครอบคลุม

สนามหญ้าข้างหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2516-2520

การอ้างอิง

“ทรงฉายพระรูปร่วมกับนิสิตและคณาจารย์จุฬาฯ,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 29 กันยายน 2020, http://princessmcs.org/items/show/498

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.