อักษรศาสตรบรมราชกุมารี

สืบค้นด้วยแบบสอบถามประเภทนี้สืบค้นเฉพาะระเบียนข้อมูลประเภทเหล่านี

รายการ
แฟ้มข้อมูล
คอลเลกชัน

การสืบค้นขั้นสูง (เฉพาะรายการเท่านั้น)

ขณะทรงศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ขณะทรงศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

แหล่งที่มา

อักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่น 41

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2516-2520

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ อักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่น 41
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
24
600 x 600 dpi
819 KB
2817 x 1999 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_98

ความครอบคลุม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2516-2520

ป้ายกำกับ

การอ้างอิง

“ขณะทรงศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 10 ธันวาคม 2018, http://princessmcs.org/items/show/477

ประเภทผลลัพธ์

ขับเคลื่อนโดย omeka | ตัวอักษร บุญฟอนต์