เสด็จมาทรงแสดงความยินดีต่อพระอาจารย์

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2517-07

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ อักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่น 41
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
sRGB
24-bit color
200 x 200 dpi
152 KB
926 x 620 pixels

ตัวระบุ

Undergrad_Study_48

ความครอบคลุม

บันไดนาค ตึกอักษรศาสตร์ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2517

การอ้างอิง

“เสด็จมาทรงแสดงความยินดีต่อพระอาจารย์,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 13 สิงหาคม 2020, http://princessmcs.org/items/show/207

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.