ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2520

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ หนังสือรอยพระบาทยาตรายังจารึก
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
sRGB
24-bit color
300 x 300 dpi
395 KB
862 x 607 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_37

ความครอบคลุม

ลานหน้าตึกอักษรศาสตร์ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520

การอ้างอิง

“ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 21 ตุลาคม 2020, http://princessmcs.org/items/show/196

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.