ทรงร่วมงานพัฒนาคณะ

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2516-2520

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ หนังสือรอยพระบาทยาตรายังจารึก
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
sRGB
24-bit color
300 x 300 dpi
1.30 MB
1075 x 1497 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_29

ความครอบคลุม

โรงอาหารของกรมประชาสงเคราะห์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2516-2520

การอ้างอิง

“ทรงร่วมงานพัฒนาคณะ,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 19 สิงหาคม 2022, http://princessmcs.org/items/show/188

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.