พิธีไหว้ครู

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แหล่งที่มา

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2516-2520

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ The Post Publishing Public Company Limited
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
GREYSCALE
8-bit color
400 x 400 dpi
2.49 MB
2590 x 1901 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_23

ความครอบคลุม

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2516-2520

การอ้างอิง

“พิธีไหว้ครู,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 19 สิงหาคม 2022, http://princessmcs.org/items/show/182

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.