ทรงฉายพระรูปร่วมกับนิสิตและคณาจารย์จุฬาฯ

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2517-07-23

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ความสัมพันธ์

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
sRGB
24-bit color
72 x 72 dpi
685 KB
1618 x 1064 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_17

ความครอบคลุม

ห้องคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอ้างอิง

“ทรงฉายพระรูปร่วมกับนิสิตและคณาจารย์จุฬาฯ,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 19 สิงหาคม 2022, http://princessmcs.org/items/show/176

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.