ทรงมีพระราชปฏิสันถาร

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2516-2520

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
sRGB
24-bit color
600 x 600 dpi
711 KB
800 x 630 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_08

ความครอบคลุม

สนามหญ้าข้างหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2516-2520

การอ้างอิง

“ทรงมีพระราชปฏิสันถาร,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 25 กันยายน 2021, http://princessmcs.org/items/show/167

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.