ทรงฉายพระรูปร่วมกับนิสิตและคณาจารย์จุฬาฯ

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2516-2520

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

image/jpeg
COLOR
sRGB
24-bit color
600 x 600 dpi
656 KB
800 x 627 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

Undergrad_Study_07

ความครอบคลุม

สนามหญ้าข้างหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2516-2520

การอ้างอิง

“ทรงฉายพระรูปร่วมกับนิสิตและคณาจารย์จุฬาฯ,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 19 สิงหาคม 2022, http://princessmcs.org/items/show/166

ประเภทผลลัพธ์

Geolocation

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.