ทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายซอกระป๋องเบนซิน

Dublin Core

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2516-2520

สิทธิ

ลิขสิทธิ์ในภาพเป็นของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ความสัมพันธ์

รูปแบบ

image/jpeg
GREYSCALE
sRGB
24-bit color
600 x 600 dpi
485 KB
800 x 622 pixels

ประเภท

Image

ตัวระบุ

TH_MUSIC_CLUB_14

ความครอบคลุม

2516-2520

คอลเลกชัน

การอ้างอิง

“ทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายซอกระป๋องเบนซิน ,” อักษรศาสตรบรมราชกุมารี, เข้าถึง 19 สิงหาคม 2022, http://princessmcs.org/items/show/108

ประเภทผลลัพธ์

Social Bookmarking

เสนอแนะหรือแจ้งข้อผิดพลาด

Item Relations

This item has no relations.