อักษรศาสตรบรมราชกุมารี

สืบค้นด้วยแบบสอบถามประเภทนี้สืบค้นเฉพาะระเบียนข้อมูลประเภทเหล่านี

รายการ
แฟ้มข้อมูล
คอลเลกชัน

การสืบค้นขั้นสูง (เฉพาะรายการเท่านั้น)

จุฬาฯวิชาการ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จุฬาฯวิชาการ

หัวเรื่อง

จุฬาฯวิชาการ

คำบรรยาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงเปิดและเยี่ยมชมงานจุฬาฯวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

Collection Tree

  • จุฬาฯวิชาการ
ขับเคลื่อนโดย omeka | ตัวอักษร บุญฟอนต์