งานเลี้ยงรุ่นอักษรศาสตรบัณฑิต 41

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานเลี้ยงรุ่นอักษรศาสตรบัณฑิต 41

หัวเรื่อง

งานเลี้ยงรุ่น
นิสิตเก่า
อักษรศาสตรบัณฑิตรุ่น 41

ผู้สร้าง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานเลี้ยงรุ่นของนิสิตเก่าอักษรศาสตรบัณฑิตรุ่น 41

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

ความครอบคลุม

2521-2538

Items in the งานเลี้ยงรุ่นอักษรศาสตรบัณฑิต 41 Collection


View all 60 items

Collection Tree

  • งานเลี้ยงรุ่นอักษรศาสตรบัณฑิต 41

Social Bookmarking