งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2524

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2524

หัวเรื่อง

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

คำบรรยาย

สมเด็จเจ้าฟ้าเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบาลีและสันสกฤต ในปี พ.ศ. 2524

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

1981-07-09

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

ความครอบคลุม

1981

Items in the งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2524 Collection

Collection Tree

  • [ไม่มีชื่อ]

Social Bookmarking