งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2520

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2520

หัวเรื่อง

อักษรศาสตรบัณฑิต

คำบรรยาย

สมเด็จเจ้าฟ้าเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2520

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

1977-07-15
1977-07-16

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

ความครอบคลุม

1977

Items in the งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2520 Collection


View all 100 items

Collection Tree

  • งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2520

Social Bookmarking