อักษรศาสตรบรมราชกุมารี

สืบค้นด้วยแบบสอบถามประเภทนี้สืบค้นเฉพาะระเบียนข้อมูลประเภทเหล่านี

รายการ
แฟ้มข้อมูล
คอลเลกชัน

การสืบค้นขั้นสูง (เฉพาะรายการเท่านั้น)

งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2520

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2520

หัวเรื่อง

อักษรศาสตรบัณฑิต

คำบรรยาย

สมเด็จเจ้าฟ้าเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2520

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

1977-07-15
1977-07-16

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

ความครอบคลุม

1977

Collection Tree

  • งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2520
ขับเคลื่อนโดย omeka | ตัวอักษร บุญฟอนต์