อักษรศาสตรบรมราชกุมารี

สืบค้นด้วยแบบสอบถามประเภทนี้สืบค้นเฉพาะระเบียนข้อมูลประเภทเหล่านี

รายการ
แฟ้มข้อมูล
คอลเลกชัน

การสืบค้นขั้นสูง (เฉพาะรายการเท่านั้น)

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หัวเรื่อง

นิสิตอักษรศาสตร์
ปริญญาตรี
การเรียน
กิจกรรมของนักศึกษา

คำบรรยาย

พระอิริยาบถต่าง ๆ ในขณะที่ทรงศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

ความครอบคลุม

1973-1976

Collection Tree

  • การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ขับเคลื่อนโดย omeka | ตัวอักษร บุญฟอนต์