อักษรศาสตรบรมราชกุมารี

สืบค้นด้วยแบบสอบถามประเภทนี้สืบค้นเฉพาะระเบียนข้อมูลประเภทเหล่านี

รายการ
แฟ้มข้อมูล
คอลเลกชัน

การสืบค้นขั้นสูง (เฉพาะรายการเท่านั้น)

ชมรมดนตรีไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชมรมดนตรีไทย

หัวเรื่อง

ดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย

คำบรรยาย

ในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในคณะอักษรศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

ความครอบคลุม

1973-1976

Collection Tree

  • ชมรมดนตรีไทย
ขับเคลื่อนโดย omeka | ตัวอักษร บุญฟอนต์