อักษรศาสตรบรมราชกุมารี

สืบค้นด้วยแบบสอบถามประเภทนี้สืบค้นเฉพาะระเบียนข้อมูลประเภทเหล่านี

รายการ
แฟ้มข้อมูล
คอลเลกชัน

การสืบค้นขั้นสูง (เฉพาะรายการเท่านั้น)

พิธิเปิดศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พิธิเปิดศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล

หัวเรื่อง

โรงละคร

คำบรรยาย

ทรงเปิด "ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล" และทอดพระเนตรการแสดงละครเรื่อง "แมคเบธ"

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่

2554-06-03

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

ความครอบคลุม

2554

Collection Tree

  • พิธิเปิดศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล
ขับเคลื่อนโดย omeka | ตัวอักษร บุญฟอนต์